Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2010, Cilt 40, Sayı 4, Sayfa(lar) 207-218
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Probiyotikler: Biyolojik Terapi
Berna Özbek
İstanbul Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Probiyotikler, probiyotiklerin klinik kullanımı ve üretimi

Probiyotikler, yeterli miktarda alındıklarında konağı hastalıklardan korumada ve tedavide yararlı, patojen olmayan canlı mikroorganizmalar olarak tanımlanmaktadır. Seçilmiş kökenlerinin kullanımına bağlı olarak, probiyotiklerin mide bağırsak kanalı enfeksiyonlarında iyileşme, laktoz metabolizmasının arttırılması, serum kolesterolünün düşürülmesi, bağışıklık sisteminin uyarılması, enflamatuvar bağırsak hastalığı semptomlarının azaltılması ve Helicobacter pylori enfeksiyonlarının baskılanmasında yarar sağladıkları birçok çalışma ile ortaya koyulmuştur. Ayrıca bilimsel çalışmalar bunların anti-mutajenik, anti-kanserojen ve ishal önleyici özelliklerini de ortaya koymaktadır. Probiyotiklerin, konak homeostazını arttırmak ve insan hastalıklarının tedavisinde sahip oldukları potansiyelleri ortaya koymak konusunda son zamanlarda yapılan ciddi araştırma bulguları bu yazıda derlenmiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim