Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2010, Cilt 40, Sayı 4, Sayfa(lar) 251-257
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Yeditepe Üniversitesi Hastanesinde Üç Yıllık Kan Kültürleri Sonuçlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Yeşim Gürol1, Zuhal Tekkanat Tazegün1, Meral Sönmezoğlu2, Sesin Kocagöz2, Tanıl Kocagöz1, Gülden Yılmaz1
1Yeditepe Üniversite Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Anabilim Dalı, İstanbul
2Yeditepe Üniversite Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Kan Kültürü, BACTEC 9120, otomatize kan kültürü sistemi

Amaç: Morbidite ve mortalitenin önemli nedenlerinden biri olan dolaşım sistemi enfeksiyonlarında erken tanı ve tedavi klinik açıdan önemlidir. Kan kültürü, dolaşım sistemi enfeksiyonlarında kandaki mikroorganizmanın saptanması için halen altın standarttır. Bu çalışmada, 2006-2008 yılları arasında Yeditepe Üniversite Hastanesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarına gönderilen kan kültürlerindeki üremelerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Kan kültür sistemi olarak BACTEC 9120 kullanılmıştır. Yedi gün inkübasyon sonunda üreme olmayan örnekler negatif olarak bildirilmiştir. Cihaz tarafından pozitif sinyal olarak bildirilen örnekler; Gram yöntemi ile boyanmış, %5 koyun kanlı agar ve çikolata agar besiyerlerine ekilmiş ve 24 saatlik inkübasyon süresi sonunda klasik biyokimyasal yöntemler ve mini API cihazı ile üremelerin tanımlamaları yapılmıştır.

Bulgular: Bu tarihler arasında hastanemiz çeşitli servislerinde yatan hastalardan alınan 5663 kan kültürü örneği değerlendirilmiştir. Çalışma döneminde sırasıyla; 2006 yılında 273/1434 (%19.04), 2007 yılında 408/2229 (%18.30), 2008 yılında 224/ 2000 (%11.20) üreme olmuştur. Yalancı pozitiflik sayısı 2006'da 5 (%0.35), 2007'de 34 (%1.52), 2008'de 4 (%0.20) olmuştur. Üreyen mikroorganizmalar içinde koagulaz negatif stafilokoklar her üç yılda da ilk sıradadır.

Sonuç: Kan kültürlerinde sonuçları etkileyen tüm faktörlerin ve kalite kontrollerinin düzenli olarak yapılması önemlidir. Kan kültürleri sonuçlarını olumsuz yönde etkileyecek faktörler azaltılarak yalancı pozitif sonuçlar azaltılabilir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim