Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2010, Cilt 40, Sayı 4, Sayfa(lar) 267-271
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Erzincan ve Çevresindeki Şehir Şebeke Sularından Membran Filtrasyon Yöntemi İle Escherichia coli İzolasyonu
Necati Özpınar1, Hasan Kılıçgün2
1B Tipi Gıda Kontrol Müfreze Komutanlığı
2Erzincan Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Erzincan
Anahtar Sözcükler: ‹çme suyu, Escherichia coli, membran filtrasyon

Amaç: Bu çalışmada Erzincan'da içme ve kullanma suyu olarak kullanılan şehir şebeke sularından Escherichia coli bakterisinin membran filtrasyon yöntemi ile izolasyonu araştırıldı.

Gereç ve Yöntem: Bu amaçla Erzincan şehir merkezi ve ilçelerinde içme ve kullanma suyu olarak kullanılan kaynaklardan 2010 yılı boyunca toplanan 1874 adet su numunesi çalışmaya alındı. E. coli'lerin izolasyonunda membran filtrasyon yöntemi kullanıldı. Her bir numuneden 100 ml'lik porsiyon 0,45μm gözenekli selülöz membran filtrelerden süzüldükten sonra, filtreler, içinde Chromocult TBX Agar bulunan petrilere yerleştirildi. Petri kutuları 37°C'de 4 saat, daha sonra 44°C'de 18-20 saat inkübasyona bırakıldı. Üreyen mavi-yeşil renkli koloniler seçilerek indol testi yapıldı. İndol pozitif olan koloniler E. coli olarak değerlendirildi.

Bulgular: fiehir merkezinden alınan 1666 adet su numunesinin 53 adedinde (%3.18) E. coli tespit edilirken, ilçelerden alınan 208 adet su numunesinin 61 adedinde (%29.33) E. coli tespit edildi.

Sonuç: Örneklerde E. coli tespit edilmesi fekal kontaminasyonun en önemli göstergesidir. Elde edilen veriler, Erzincan ili ve ilçelerindeki şebeke sularının içmeye ve gıdalarda kullanıma uygun olmadığını göstermektedir. Kirlenmiş sular akut ve kronik hastalıklara sebebiyet verdiğinden dolayı, bu durum halk sağlığı için önemli bir sorun teşkil etmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim