Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2011, Cilt 41, Sayı 2, Sayfa(lar) 057-060
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Mycobacterium tuberculosis Kompleks Suşlarının Major Anti-tüberküloz İlaçlara Duyarlılıkları
Mustafa Altay ATATALAYAY, Selcan ÇOLAKOĞLU, Safiye DELİCE, Süleyman DURMAZ, A. Nedret KOÇ, Hüseyin KILIÇ
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri
Anahtar Sözcükler: Mycobacterium tuberculosis kompleksi, tüberküloz, anti-tüberküloz ilaç duyarlılığı

Amaç: Bu çalışmada, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mikobakteriyoloji Laboratuvarına gönderilen klinik örneklerden izole edilen Mycobacterium tuberculosis kompleksi (MTK) suşlarının major anti-tüberküloz ilaçlara duyarlıklarının değerlendirilmesi amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çeşitli klinik örneklerden izole edilen 32 MTK suşunun ilk dört seçenek anti-tüberküloz ilaca [izoniazit (INH), rifampisin (RIF), etambutol (ETM) ve streptomisin (S)] karşı duyarlılıkları BACTEC TB 460 sistemi ile incelendi.

Bulgular: Tekli ilaca direnç oranları, S için % 15,6, INH için % 18,7 RIF ve ETM için % 0 olarak bulundu. Birden fazla ilaca (INH+S) direnç yalnızca bir (% 3,1) suşta görüldü.

Sonuç: Direnç profilinin tam olarak belirlenmesi için daha çok suşla yapılacak kapsamlı çalışmalara gereksinim olduğu düşünüldü.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim