Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2011, Cilt 41, Sayı 2, Sayfa(lar) 061-064
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Onikomikoz Ön Tanısıyla Gönderilen Örneklerden İzole Edilen Dermatofitlerin Değerlendirilmesi
Melek İNCİ1, Burçin ÖZER1, Nizami DURAN1, Ömer EVİRGEN2, Gamze SERARSLAN3, Vicdan KÖKSALDI MOTOR2, Çetin KILINÇ1
1Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Anabilim Dalı, Hatay
2Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Hatay
3Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Hatay
Anahtar Sözcükler: Onikomikoz, dermatofitler

Amaç: Onikomikoz tırnağın en sık karşılaşılan enfeksiyonudur. Bu çalışmada, onikomikoz ön tanısı ile hastanemiz dermatoloji kliniğinden laboratuvarımıza gönderilen örneklerden izole edilen dermatofitlerin araştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Mart 2008-Ağustos 2010 tarihleri arasında Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Dermatoloji Kliniği'nden onikomikoz ön tanısıyla Mikoloji Laboratuvarına gönderilen 822 hastadan elde edilen 882 örnek retrospektif olarak incelenmiştir.

Bulgular: Örneklerin % 60'ında direkt mikroskobik inceleme pozitif olarak bulunmuş, kültürlerin ise % 15,3'ünden dermatofitler izole edilmiştir.. İzole edilen dermatofitlerin % 97'si Trichophyton rubrum, % 3'ü T. mentagrophytes olarak tanımlanmıştır. Ayak tırnak örneklerinin % 20,4'ün-de, el tırnak örneklerinin ise % 4'ünde dermatofitlerin ürediği görülmüştür. Ayak tırnak örneklerinden izole edilen dermatofitlerin % 97,6'sı, el tırnak örneklerinden soyutlanan dermatofitlerin ise % 90,9'u T. rubrum olarak tanımlanmıştır.

Sonuç: T. rubrum, hem el hem de ayak tırnaklarında onikomikoza neden olan en sık dermatofitik etken olarak bulunmuştur.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim