Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2011, Cilt 41, Sayı 3, Sayfa(lar) 107-110
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Klinik Örneklerden İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Antibiyotik Duyarlılıkları
Harun AĞCA
Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Kütahya
Anahtar Sözcükler: Pseudomonas aeruginosa, antibiyotik duyarlılığı, yoğun bakım ünitesi

Amaç: Pseudomonas aeruginosa suşları hastane ortamında yaygın olarak bulunan, özellikle yoğun bakım ünitesinde yatan hasta örneklerinden sık izole edilen mikroorganizmalardır. P. aeruginosa, morbidite ve mortaliteyi arttıran, antibiyotik direnci nedeniyle güç tedavi edilen enfeksiyonlara neden olmaktadır. Bu çalışmada, hastanemiz mikrobiyoloji laboratuvarına gönderilen örneklerden izole edilen P. aeruginosa suşlarının çeşitli antibiyotiklere duyarlılıklarının retrospektif olarak irdelenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Laboratuvara kültür antibiyogram testi için gönderilen örnekler retrospektif olarak incelenmiştir. Kültürlerin tümü etken ve antibiyotik duyarlılıkları açısından irdelenmiştir. Çeşitli biyokimyasal testler ve BBL Crystal E/NF (Beckton Dickinson, ABD) sistemi kullanılarak bakterilerin identifikasyonu sağlanmıştır. Antibiyotik duyarlılığı Mueller-Hinton Agarda disk diffüzyon yöntemi ile Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) kriterleri doğrultusunda değerlendirilmiştir.

Bulgular: İzole edilen suşların en fazla idrar yolu (%52) ve solunum yolları (%34) örneklerinden olduğu belirlenmiştir. Kliniklere göre ise, en fazla yoğun bakım ünitesinden (%53) izole edildiği saptanmıştır. P. aeruginosa suşlarında duyarlılık oranları siprofloksasine karşı %48, seftazidime karşı %78, piperasilin/tazobaktama karşı %80, en yüksek duyarlılığın olduğu amikasine karşı ise %83 olarak tespit edilmiştir.

Sonuç: Hastanelerde izole edilen P. aeruginosa suşlarının antibiyotik direnç profillerinin bilinmesi, akılcı antibiyotik kullanımı ve enfeksiyon kontrol önlemleri açısından önemlidir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim