Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2011, Cilt 41, Sayı 3, Sayfa(lar) 111-115
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
2005-2011 Yılları Arasında Saptanan Rotavirus Antijen Pozitiflikleri
Nilgün KAŞİFOĞLU, Tercan US, Ferhat Gürkan ASLAN, Yurdanur AKGÜN
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir
Anahtar Sözcükler: Gastroenterit, rotavirus, antijen tarama

Amaç: Akut gastroenteritlerin etiyolojik nedenleri ve şiddeti yaşa ve mevsime göre değişkenlik gösterir. Çocukluk çağındaki gastroenterit olgularının büyük kısmında etken virüslerdir ve rotaviruslar viral gastroenterit etkenleri arasında önemli yer tutmaktadır. Bu araştırmada, akut gastroenteriti olan çocuklarda rotavirus antijen pozitifliği oranları araştırılmış, oranlar yaşa ve mevsimlere göre irdelenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Laboratuvarımıza 1 Ocak 2005-31 Temmuz 2011 tarihleri arasında gönderilen, 0-16 yaş arası çocuklara ait 1241 dışkı örneğinde Enzyme Linked Fluorescent Assay (ELFA; Vidas; Biomerieux, Fransa) tekniğiyle rotavirüs antijeni araştırılmıştır.

Bulgular: Hasta örneklerinin 247'sinde (%19.9) rotavirus antijeni pozitif bulunmuştur. Rotavirus antijen pozitifliğinin en sık ilk beş yaşta (%21.8) ve bu yaş aralığı içerisinde de altı aylık dönem ile iki yaş arasında (%23.2) olduğu görülmüş ve en fazla kış mevsiminde rastlanıldığı saptanmıştır.

Sonuç: Özellikle beş yaş altı çocuklarda kış mevsiminde akut gastroenterit görüldüğünde, rotavirus düşünülerek dışkıda rotavirus antijen testi çalışılmasının doğru bir yaklaşım olduğu sonucuna varılmıştır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim