Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2011, Cilt 41, Sayı 4, Sayfa(lar) 131-138
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Bitkilerden Elde Edilen Anti Quorum Sensing Bileşikleri ve Yeni İlaç Geliştirmedeki Potansiyelleri
Elif ÇEPNİ1, Filiz GÜREL2
1İstanbul Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
2Ebittek Biyoteknoloji Araştırma Geliştirme Tic. Ltd. Şti. İstanbul Teknokenti
Anahtar Sözcükler: Quorum sensing, ilaç, biyomonitör

Quorum sensing (QS) bakteri hücreleri arasındaki iletişimin, sinyal molekülleri tarafından sağlanması ve bu sayede bazı özel fonksiyonların gerçekleşmesidir. Bu fonksiyonlar arasında virülansla ilişkili proteinlerin sentezi, biyofilm oluşumu ve DNA taşınması gibi patojenite özellikleri de bulunmaktadır. Günümüzde bakteri enfeksiyonlarının tedavisinde en önemli sorun bakterilerin antibiyotiklere direnç geliştirmeleri ve antibiyotik tedavisi ile dirençli suşların seçilmesidir. Yalnızca QS mekanizmasını bloke ederek enfeksiyonun kontrol altına alınması ilk kez Pseudomonas aeruginosa'da gösterilmiştir. Sonraki yıllarda bitki türlerinde anti-QS etkili bileşiklerin varlığı sayısı artan araştırmalarla gösterilmiştir. Bu bitkiler arasında ender bulunan türlerin yanı sıra antibakteriyel etkili tıbbi bitkiler ve yaygın türler de vardır. Anti-QS aktivite Chromobacterium violaceum'da pigment üretimindeki azalmanın yanı sıra, virülans faktörlerin üretimi ve biyofilm oluşumunun inhibisyonu gösterilerek ya da rekombinant bakteri suşları kullanılarak belirlenebilir. İncelenen bitkilerin çok azında QS'in hangi yolla baskılandığı belirlenebilmiştir. Anti-QS etkili ekstrelerden saf maddelerin elde edilmesi ve bunların etki mekanizmalarının aydınlatılması yeni nesil ilaç geliştirme çalışmalarına önemli katkı sağlayacaktır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim