Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2011, Cilt 41, Sayı 4, Sayfa(lar) 139-142
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
İdrar Örneklerinden İzole Edilen Gram Negatif Bakteriler ve Antibiyotiklere Direnç Oranlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Murat ARAL, Ekrem KİREÇCİ, Serpil Şeriban DOĞAN
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Anahtar Sözcükler: İdrar, üriner sistem enfeksiyonları, gram negatif bakteriler

Amaç: Bu çalışmada, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniver-sitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'na gönderilen idrar örneklerinden en sık izole edilen bakteriler ve bu bakterilerin antibiyotiklere direnç oranlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışmada Ocak 2008-Ocak 2011 tarihleri arasında gönderilen 624 idrar örneği retrospektif olarak incelenmiştir. İzole edilen suşların antimikrobiyal duyarlılık testleri, VİTEK 2 (bioMerieux, Fransa) sistem ile CLSI standartlarına uygun olarak yapılmıştır.

Bulgular: İzole edilen bakteriler arasında ilk sırayı Escherichia coli alırken (%77.7), bunu sırasıyla Klebsiella pneumoniae (%10.6), Pseudomonas aeruginosa (%4.3), Proteus mirabilis (%2.2), K. oxytoca (%1.8), Enterobacter cloacae (%1.1), E. aerogenes (%0.6), Citrobacter freundii (%0.6), Acinetobacter baumannii (%0.5), Morganella morganii (%0.3) ve Serratia marcescens (%0.2) takip etmiştir. Gram negatif bakterilere en etkili antibiyotiklerin karbapenemler olduğu belirlenmiştir.

Sonuç: Gram negatif bakterilere karşı artan oranda antibiyotik direnci görülmekte olup, bu bakteriler ülkemizdeki tüm hastanelerde önemli bir sağlık sorunu oluşturmakta ve bu nedenle antibiyotiklerin rasyonel kullanımı büyük önem taşımaktadır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim