Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2011, Cilt 41, Sayı 4, Sayfa(lar) 143-148
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ülkemizde Hepatit A Enfeksiyonunun Değişen Epidemiyolojisi
Kamuran TÜRKER1, Elçin BALCI2, Sema BATI3, Medine HASÇUHADAR4, Eda SAVAŞ5
1İstanbul Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü
2Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
3Ankara Dr. Abdurahman Yurtarslan Eğitim ve Araştırma Onkoloji Hastanesi Mikrobiyoloji Bölümü
4Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Bölümü
5Gaziantep Ünaldı Aile Sağlığı Merkezi
Anahtar Sözcükler: Hepatit A virüsü, halk sağlığı, salgın

Amaç: Hepatit A virüsü (HAV) tüm dünyada yaygın olup, fekal oral yolla bulaşan enfeksiyon hastalığına neden olmaktadır. Yaş ilerledikçe enfeksiyonun belirgin hale geçtiği ve komplikasyonların arttığı kabul edilir. Daha önceki verilere zıt olarak ülkemizde ve çevre ülkelerde hepatit A enfeksiyonunun görülme oranları azalmakta, enfekte olma yaşı ileri yaşlara kaymakta böylece toplumda hepatit A enfeksiyonuna duyarlı büyük bir kesim ortaya çıkmaktadır. Ülkemizdeki ilerleyen medeniyet seviyesinin hepatit A seropozitifliği üzerine olan etkilerini ve toplumuzun hepatit A enfeksiyonuna duyarlılığını belirlemek amacıyla bu çalışma planlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada, 03.01.2008-08.03.2010 tarihleri arasında Ankara Dr. Abdurahman Yurtarslan Eğitim ve Araştırma Onkoloji Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda anti-HAV IgG testi bakılan hastaların özellikleri retrospektif olarak incelendi. Anti-HAV IgG testi, serum örneklerinde Abbott Architect 2000 cihazı (Abbott Laboratories, Illinois, USA) ile kemilüminesans yöntemiyle çalışıldı.

Bulgular: Çalışmaya alınan 4606 hastanın 2113'ü (%45.9) erkek, 2493'ü (%54.1) kadın idi. Yaş ortalaması 35.1 yıl (aralık=0-110 yaş) olarak bulundu. Hastaların 3721 (%80.8) tanesinde anti-HAV IgG pozitif bulundu. Anti-HAV IgG negatif 885 hastanın 391'i (%44.2) erkek ve 494'ü (%55.8) kadındı. Yaş ile beraber artan anti-HAV IgG seropozitifliği tespit edilmesine rağmen, 0-14 yaş arasındaki hastaların %73'ü, 0-19 yaş aralığındaki hastaların %66.1'i ve hatta 0-24 yaş arası baş vuran hastaların %60.1'i anti-HAV IgG negatifti.

Sonuç: Çocuk, adolesan ve genç erişkin dönemde hepatit A enfeksiyonuna duyarlı büyük bir kesimin olduğunu, okul, askerlik, iş nedenleriyle toplu yaşam ortamlarında bulunan bu duyarlı kesimde olası salgınların yıkıcı etkisinin olabileceği ve kitlesel aşılamaların önem kazanacağı bu çalışma ile vurgulandı.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim