Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2011, Cilt 41, Sayı 4, Sayfa(lar) 168-171
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Beyin Cerrahisi Sonrası Çok İlaca Dirençli Acinetobacter baumannii'ye Bağlı Nozokomiyal Menenjit Gelişen Olguda İntratekal Netilmisin Tedavisi
Salih CESUR1, Nilgün ALTIN1, Göknur YAPAR TOROS1, Mehmet KALAN2, Fatih AYVALIK2, Kamer KOLDAŞ3, İrfan ŞENCAN4
1Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi
2Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroşirürji Kliniği
3Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı
4Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği
Anahtar Sözcükler: Acinetobacter baumannii, menenjit, intratekal netilmisin tedavisi

Bu makalede; araç dışı trafik kazası nedeniyle subdural hematom ve subaraknoid kanama ile opere edilen, eksternal ventriküler drenaj takılan ve çok ilaca dirençli Acinetobacter baumannii'nin etken olduğu nozokomiyal menenjit gelişen 54 yaşında bir erkek hasta sunuldu. Hastaya intravenöz meropenem ve kolistin tedavisine ilaveten intratekal netilmisin tedavisi uygulandı. İntratekal netilmisin tedavisi sonrası beyin omurilik sıvısı bulgularında belirgin düzelme saptandı. Beyin cerrahisi sonrası çok ilaca dirençli A. baumannii'ye bağlı olarak gelişen nozokomiyal menenjitlerin mortalite oranları yüksek, tedavi seçenekleri kısıtlı olduğundan bu hastalarda intratekal netilmisin ve kolistin gibi güncel tedavi seçeneklerinin de akılda tutulması gerektiği vurgulanmaya çalışıldı.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim