Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2012, Cilt 42, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-009
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Santral Venöz Kateter ile İlişkili Enfeksiyonlar
Duygu ÖCAL, İştar DOLAPÇI
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
Anahtar Sözcükler: Santral venöz kateter, kateter ilişkili enfeksiyonlar, kan dolaşım enfeksiyonları

İlk defa 1945 yılında Meyer tarafından kullanılmaya başlanan santral venöz kateterler (SVK), günümüz tıp uygulamalarında özellikle anestezi ve yoğun bakım ünitelerinde pek çok amaç için (ilaçlar, kan ürünleri, sıvılar, parenteral besinlerin verilmesi; hemodinamik izleme; tetkik amacıyla kan alınması gibi) sıklıkla kullanılmaktadır. Bununla birlikte, SVK komplikasyonları oldukça fazladır ve önemli bir morbidite ve mortalite nedeni olarak karşımıza çıkar. Lokalize selülit, septik trombofilebit, apse oluşumu, aletle ilişkili bakteriyemi, endokardit ve metastatik enfeksiyonlar (osteomiyelit, endoftalmit, artrit, akciğer apsesi, beyin apsesi) kateterlerin önemli enfeksiyöz komplikasyonları arasındadır. Bu derlemede SVK enfeksiyonlarının patogenezi, etkenleri ve görülme sıklığı özetlenmeye çalışılmıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim