Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2012, Cilt 42, Sayı 2, Sayfa(lar) 061-065
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Floresan In Situ Hibridizasyon Yöntemiyle Helicobacter pylori Tanısında Gözlemciler Arasında Fark Var mı?
İhsan Hakkı ÇİFTCİ1, Fatma Hüsniye DİLEK2, Birol ŞAFAK3, Gülşah AŞIK4, Gürsel ACARTÜRK5
1Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sakarya
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Sakarya
3Balıkesir Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Balıkesir
4Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Afyon
5Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı, Afyon
Anahtar Sözcükler: Helicobacter pylori, floresan in situ hibridizasyon, tanı

Amaç: Helicobacter pylori'nin keşfinden bu yana, enfeksiyonunu değerlendirmek için çeşitli tanı yöntemleri gündeme gelmiştir. H. pylori enfeksiyonunun tanısında ve eradikasyon tedavisinin takibinde halen biyopsiye dayalı testler referans yöntem olarak kabul edilmektedir. Bu çalışma, biyopsi örneklerinde floresan in situ hibridizasyon (FISH) yöntemini kullanarak H. pylori tanısında gözlemciler arasındaki tekrarlanabilirliği araştırmak için tasarlandı.

Gereç ve Yöntem: H. pylori tanısı bağımsız iki gözlemci tarafından kör olarak değerlendirildi. Formalin ile fikse edilmiş parafin bloklu 100 adet gastrik biyopsi örneği FISH yöntemi ile değerlendirildi. Biyopsi kesitleri hava ile kurutuldu ve ticari olarak mevcut Seafast® H. pylori Combi kitiyle (Izinta, Hungary), üreticinin talimatları doğrultusunda hibridize edildi. Bu yöntemde H. pylori yeşil floresan ile işaretlenmektedir. Örnekler standart bir floresan filtre seti ile donatılmış Nikon Eclips 80i mikroskobu ile incelendi. Minör değişimlerin değerlendirilmesinde istatistik analizi için sayısal veriler de sağlayan detaylı bir histopatolojik sınıflama kullanıldı. H. pylori yoğunluğu 0 yok; 1 hafif; 2 orta; 3 şiddetli olarak derecelendirildi. Uygun değerlendirme için mukoza kalınlığı yetersiz olan örnekler dışlandı.

Bulgular: Gözlemcilerden biri tarafından 59 ve diğeri tarafından 48 hastada bakteri saptandı. H. pylori değerlendirmesinde iyi bir uyumluluk sağlandı ve κ değeri 0.65 (95% CI 0.31-0.75) olarak bulundu. Bununla birlikte, örneklerin %11‘inde gözlemciler arasında uyum yoktu. Semikantitatif skorlama ile H. pylori düzeyinin test edilmesi orta derecede tekrarlanabilirliğe ulaştı. Ancak, H. pylori yoğunluğu düşük olduğunda gözlemci uyumu da düşüktü ve κ değeri 0.14 olarak belirlendi (95% CI, anlamsız fark).

Sonuç: FISH yöntemi gastrik doku örneklerinde H. pylori tanısı için doğru, ucuz, hızlı bir test olup gelecekte alternatif bir araç gibi görünmektedir. Ancak, örneklerin değerlendirilmesinde deneyimin önemli olduğu ve kişiler arasında fark oluşabileceği unutulmamalıdır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim