Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2012, Cilt 42, Sayı 3, Sayfa(lar) 093-101
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
İnfluenza A Virüsünün Tanısında Hücre Kültürü, Real-time PCR, in-House PCR ve Hızlı Test Yöntemlerinin Karşılaştırılması
Seyhan Selvi ASLAN1, Meral AKÇAY ÇIBLAK1, Melis KANTURVARDAR TÜTENYURD1, Emel BOZKAYA2, Selim BADUR1
1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Viroloji ve Temel İmmünoloji Bilim Dalı, Ulusal İnfluenza Referans Laboratuvarı, İstanbul
2Haliç Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, İstanbul
Anahtar Sözcükler: İnfluenza, sürveyans, tanı yöntemleri

Amaç: Bu çalışmada, influenza virüslerinin neden olduğu hastalıkların tanısında kullanılan hücre kültürü, “reverse transcription real-time polimerase chain reaction” (rRT-PCR), in-house PCR ve hızlı testlerin duyarlılık ve özgüllüklerinin değerlendirilmesi ve birbirleri ile karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: İnfluenza benzeri hastalık (IBH) tanısı alan 100 hastanın sürüntü örneklerinde, hücre kültürü/immun capture-enzyme-linked immunosobant assay (IC-ELISA), rRT-PCR ve hızlı tanı testleri olmak üzere üç yöntem kullanılarak virüs aranmışken, 50 hastadan alınan örneklerde ilave olarak, in-house PCR ile de çalışılmıştır. Birinci grupta rRT-PCR yönteminde HA bölgesine ait primer-problar kullanılırken, ikinci grupta rRT-PCR ve in-house PCR yöntemlerinde M bölgesine ait primer-problar kullanılmıştır. Her iki grupta da, çelişkili bulguların saptandığı örnekler farklı gen bölgelerini hedefleyen primerlerin kullanıldığı üçüncü bir PCR “reverse transcription polymerase chain reaction enzyme hybridization assay” (RT-PCR-EHA) tekniği ile incelenmiştir.

Bulgular: Üç yöntemin karşılaştırıldığı 100 örneklik grupta hücre kültürü altın standart yöntem olarak kabul edilmiş, elde edilen sonuçlara göre rRT-PCR ve hızlı testlerin duyarlıkları sırayla %80 ve %14,5; özgüllükleri ise %91,1 ve %100 olarak saptanmıştır. In-house PCR'ın dördüncü bir yöntem olarak eklendiği 50 örneklik grupta ise gerçek pozitif örnekleri saptamak için en az iki testte pozitiflik kriteri aranmış, sonuçta hücre kültürü, rRT-PCR, in-house PCR ve hızlı testin duyarlılıkları sırasıyla %86,7, %100, %76,7, and %10, özgüllükleri ise %100, %85, %100 ve %100 olarak tespit edilmiştir.

Sonuç: Bu çalışmada, PCR tekniklerinin duyarlılık ve özgüllüklerinin arttırılması için uygun primer ve probların kullanılması, kalite kontrol ölçümlerinin yapılması ve gerektiğinde gerçek pozitif örneklerin saptanması için farklı laboratuvar tekniklerinin paralel çalışılması gibi parametrelerin önemi ortaya konmuş ve vurgulanmıştır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim