Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2012, Cilt 42, Sayı 3, Sayfa(lar) 115-121
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde İlk Kez Saptanan Vankomisine Dirençli Enterococcus faecium Suşları
Salih CESUR1, Nilgün ALTIN1, Göknur YAPAR TOROS1, Gülkan SOLGUN2, Ayşe TEKİN1, Aysun ALTUNTOP1, Ebru SALMAN3, Özlem ÜNALDI4, İrfan ŞENCAN5
1Sağlık Bakanlığı Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Ankara
2Sağlık Bakanlığı Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Ankara
3Sağlık Bakanlığı Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği, Ankara
4Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı, Moleküler Tanı ve Araştırma Laboratuvarı, Ankara
5Sağlık Bakanlığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Ankara
Anahtar Sözcükler: Vankomisine dirençli enterokok, rektal taşıyıcılık, PFGE

İlk olarak Amerika ve Avrupa'da izole edilen vankomisine dirençli enterokoklar (VRE) artan oranda pek çok ülkeden ve Türkiye'den de bildirilmektedir. Bu çalışmada, Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anestezi ve Reanimasyon Ünitesi'nde yatan ve idrar kültüründe vankomisine dirençli Enterococcus faecium izole edilen bir olgu ve bu olgu ile ilişkili VRE rektal taşıyıcılığı ve çevre kontaminasyonunun araştırılması amaçlandı. Aynı zamanda VRE enfeksiyonu ve rektal taşıyıcılığı için risk faktörleri ve izole edilen VRE suşlarının linezolid, daptomisin ve teikoplanin duyarlılıklarına Etest yöntemiyle bakıldı. Yoğun bakım ünitesindeki toplam 18 hastadan alınan rektal sürüntü örneği ve 78 çevre örneği VRE yönünden tarandı. Çevre örneklerinde üreme olmazken, indeks olgu ve taranan iki hastanın rektal sürüntü örneklerinden VRE suşu izole edildi. İzole edilen toplam dört suşun E. faecium olduğu ve benzer antibiyotik duyarlılığa ve real time polimeraz zincir reaksiyonu yöntemi ile vanA genotipine sahip oldukları belirlendi. Pulsed field jel elektroforez yöntemiyle yapılan moleküler tiplendirmede üç hastaya ait dört VRE suşunun da aynı moleküler patterne sahip olduğu gösterildi. Bu olgular Etlik İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk saptanan VRE enfeksiyon ve rektal kolonizasyon olgularıydı.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim