Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2013, Cilt 43, Sayı 1, Sayfa(lar) 001-011
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Hastane Su Sistemlerinde Legionella Araştırılmasında Temel Prensipler
Efsun AKBAŞ
Serbest Uzman-Proje Danışmanı
Anahtar Sözcükler: Lejyoner hastalığı, nozokomiyal enfeksiyon, su mikrobiyolojisi

Hastaneler Lejyoner hastalığı için önemli risk çevreleridir. Hastalığın önlenmesi, sistematik bir program yürütülmesini ve hastanede risk değerlendirilmesi ile birlikte aktif olgu sürveyansı yapılmasını gerektirmektedir. Su sisteminde Legionella varlığının aranması hastanelerde risk değerlendirmesinin bir bileşeni olarak kabul edilir. Legionella incelemesinden anlamlı bir sonuç elde edilebilmesi su örneklerinin tesisatı iyi temsil edecek şekilde alınması ile başlayan bir süreçtir. Laboratuvarda örneklerin incelenmesinde kullanılan prosedürler ise bakterinin başarılı bir şekilde izolasyonuna izin vermelidir. Bu makalede, hastane kaynaklı Lejyoner hastalığının kontrolü temelinde, su sistemlerinde Legionella incelemesinin belli başlı prensipleri özetlenmiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim