Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2013, Cilt 43, Sayı 1, Sayfa(lar) 036-038
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Elizabethkingia meningoseptica ile Gelişen Yoğun Bakım Enfeksiyonu
Fulya BAYINDIR BİLMAN1, Mine TURHANOĞLU1, Şafak KAYA2
1Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji laboratuarı, Diyarbakır
2Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği, Diyarbakır
Anahtar Sözcükler: Elizabethkingia meningoseptica, pnömoni, nozokomiyal

Elizabethkingia meningoseptica (Chryseobacterium meningosepticum) toprakta, suda, çevresel yüzeylerde ve hastane ortamlarında bulunabilen, çoklu ilaç direnci ve neden olduğu enfeksiyonlarla zaman zaman gündeme gelen ve ender görülen bir hastane enfeksiyonu etkenidir. Yeni doğan ünitelerinde salgınlara yol açtığı ve yoğun bakımlarda bağışıklığı baskılanmış erişkin hastalarda da etken olduğu gösterilmiştir. Subaraknoid kanama nedeniyle beyin cerrahi yoğun bakımda postoperatif takip edilen pnömonili bir hastanın balgam kültüründe E. meningoseptica üremesi üzerine ender görülen bu etkeni tartışmak üzere bu olgu sunulmuştur.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim