Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2013, Cilt 43, Sayı 2, Sayfa(lar) 067-071
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Bartonella bacilliformis: Uzaklardan Gelen Risk Altında mıyız?
Çağrı ERGİN, İlknur KALELİ, Yüksel AKKAYA, Özgün KİRİŞ SATILMIŞ, Cansev YILMAZ
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Denizli
Anahtar Sözcükler: Bartonella bacilliformis, seroprevalans, kan vericileri, IFA

Amaç: Bartonella bacilliformis gibi Güney Amerika'da endemik olan ve vektörler ile bulaşan hastalıklar, ülkemizin de içinde bulunduğu Akdeniz ülkeleri coğrafyasında göz ardı edilmektedir. Günümüzde hava yolu taşımacılığı ile vektörlerin aktarımı ve iklim değişiklikleri Güney Amerika'ya ait vektörle bulaşan enfeksiyonlara karşı uyanık olmamızı gerektirmektedir. Serolojik tarama araştırmaları enfeksiyöz hastalıkların varlığını bulmada iyi bir göstergedir. Bu araştırmada, Güney Amerika'da vektörle bulaşan bir etken olan B. bacilliformis'in hastaneye başvuran gönüllü kan vericilerinde seroprevalansı incelenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 285 gönüllü kan vericisi alındı. Kan vericilerinin tüm demografik verileri sorgulama formu ile kaydedildi. Tüm serum örnekleri “cut-off” değeri 1/256 kabul edilerek immunfluoresans antikor yöntemi ile çalışıldı.

Bulgular: Araştırmaya alınan 285 serum örneğinin 1'inde (%0.3) pozitif reaksiyon saptandı. Pozitif reaksiyon saptanan gönüllü kan vericisinin mesleğinin kasap olması, kırsal alanda çiftçilik yapması nedeni ile saptanan seropozitiflik çapraz reaksiyon olarak değerlendirildi.

Sonuç: Ülkemizde vektörle bulaşan hastalıkların tehdit ettiği bölgelerde benzer tarama programları, yeni önem kazanacak olan patojenlerin bugünkü varlığı hakkında bilgi verecektir. Ek olarak, riskli bölgelerde az bilinen patojenlere karşı yürütülecek serolojik araştırmalar patojenler hakkında farkındalığı arttıracaktır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim