Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2013, Cilt 43, Sayı 2, Sayfa(lar) 072-076
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Streptococcus pneumoniae Menenjitine Bağlı Ölüm Olgusu: Postmortem Mikrobiyolojik Analizin Katkısı
Nihan ZİYADE1, Safa ÇELİK2, Ayşe ÖZGÜN3, Hatice GÜLBEYAZ2
1Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi Postmortem Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul
2Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi Otopsi Şubesi, İstanbul
3Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi Histopatoloji Şubesi, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Postmortem mikrobiyoloji, bakteriyel menenjit, Streptococcus pneumoniae

Akut bakteriyel menenjit yüksek oranda mortaliteyle seyreden ciddi bir enfeksiyon hastalığıdır. Çeşitli enfeksiyöz etkenler akut bakteriyel menenjite neden olabilir. Hızlı tanı ve tedavi ile mortalite oranları azaltılabilmesine rağmen, ölüm görülebilmektedir. Bu makalede postmortem inceleme ile Streptococcus pneumoniae menenjiti saptanan bir olgu, postmortem mikrobiyolojinin önemini vurgulamak amacıyla sunulmuştur.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim