Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2013, Cilt 43, Sayı 3, Sayfa(lar) 097-103
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Bazı Liken Örneklerinin Antimikrobiyal Özelliklerinin Belirlenmesi
Fadime KIRAN, Atila YILDIZ, Özlem OSMANAĞAOĞLU
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü
Anahtar Sözcükler: Liken, disk difüzyon, antimikrobiyal aktivite

Amaç: Sentetik ilaçların uzun süreli kullanımlarının yan etkilere sahip olduğu ve dirençlilik oluşturduğu bilinen bir gerçektir. Bu durum özellikle bulaşıcı hastalıkların tedavisinde önemli bir sorun teşkil etmektedir. Gelişen bu olumsuz etkiler, sentetik ilaçlara alternatif olarak şifalı bitkilerin çeşitli hastalıkların tedavilerinde kullanılabilme olasılığını ortaya koymuştur. Bu çalışmada çeşitli liken örneklerinin antimikrobiyal etkisi araştırılmış ve antimikrobiyal ajanlar olarak kullanım potansiyelleri belirlenmiştir.

Gereç ve Yöntem: Antimikrobiyal aktivite spektrumunun tespiti amacıyla kullanılan mikroorganizmalar, klinik ve gıda kaynaklı intoksikasyon ve enfeksiyonlarda etkili olan ve tehlike oluşturabilen gram pozitif ve gram negatif bakteriler arasından seçilmiştir. İlaveten mantarları temsilen Aspergillus niger RSKK 483, mayaları temsilen ise Candida albicans ATCC 26555 kullanılmıştır. Çankırı'nın (Türkiye) çeşitli bölgelerinden toplanan Evernia divaricata, Evernia prunastri, Lobaria pulmonaria ve Pseudevernia furfuracea liken örneklerinin kloroform ve aseton ekstratlarının antimikrobiyal aktiviteleri, disk difüzyon tekniğinin kullanımı ile tespit edilmiştir.

Bulgular: Liken ekstraktları gram pozitif bakterilere karşı oldukça güçlü bir etki göstermiştir. Evernia divaricata en yüksek antimikrobiyal aktiviteye sahip liken olarak belirlenmiştir. Özelikle vankomisin dirençli Enterococcus faecalis ve metisilin dirençli Staphylococcus aureus suşlarına karşı yüksek aktivite sergilemiştir. Pseudevernia furfuracea ise yalnızca Bacillus cereus ATCC 9139, Bacillus subtilis ATCC 21332 ve Bacillus sphaericus RSKK 382 suşları üzerinde etkili olmuştur. Ayrıca, ekstraksiyon için kloroform yerine aseton kullanılması hâlinde antimikrobiyal aktivitenin maksimum oranda elde edilebileceği belirlenmiştir.

Sonuç: Çalışmada kullanılan liken örnekleri doğal antimikrobiyal etkiye sahiptirler. Ancak ilerleyen aşamalarda antimikrobiyal aktivitenin kaynağı olan doğal metabolitin belirlenmesi ve saflaştırılması gerekmektedir. Bu işlemleri takiben liken ekstraktlarının farmasötik alanlara dâhil edilmesi olası olabilir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim