Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2013, Cilt 43, Sayı 3, Sayfa(lar) 112-114
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
İmmünsüpresif Bir Hastada Chryseobacterium meningosepticum'un Neden Olduğu Bakteriyemi Olgusu
Yasemin ZER1, Yelda DEMİR1, Handan HAYDAROĞLU ŞAHİN2, Ahu SÖNMEZ1, Mustafa PEHLİVAN2, Tekin KARSLIGİL1
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Hematoloji-Onkoloji Anabilim Dalı
Anahtar Sözcükler: Nötropeni, bakteriyemi, Chryseobacterium meningosepticum

Chryseobacterium meningosepticum bir fırsatçı patojen olup, normal insanlarda hemen, hiç hastalık etkeni olarak saptanmaz. Bununla birlikte immünsüpresif hastalarda, yenidoğanlarda ve yoğun bakım ünitelerinde çeşitli enfeksiyonlara neden olabilir. Neden olduğu klinik tablolar az görülmesine rağmen, mortal seyirli olması açısından önem taşır. Bu çalışmada nötropeni gelişen, hematolojik maligniteli bir hastada bakteriyemi etkeni olarak laboratuvarımızda ilk kez izole edilen C. meningosepticum sunulmuştur.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim