Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2005, Cilt 35, Sayı 2, Sayfa(lar) 081-084
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Hamilelerden İzole Edilen Grup B Streptokoklarda Serotip Dağılımı
Aynur Eren Topkaya1, Pınar Çıragil2, Ogün Sezer3, Ateş Karateke4 , Metin Küçükercan5
1University of Maltepe, Faculty of Medicine, Department of Microbiology and Clinical Microbiology, Maltepe, Istanbul
2University of Kahramanmaras, Faculty of Medicine, Department of Microbiology and Clinical Microbiology, Kahramanmaraş
3Gulhane Military Medical Academy, Faculty of Medicine, Department of Microbiology and Clinical Microbiology, Haydarpaşa, İstanbul
4Zeynep Kamil Women's and Children's Disease Training and Research Hospital, İstanbul
5Haydarpaşa Numune Training and Research Hospital. Department of Microbiology Haydarpaşa, İstanbul
Anahtar Sözcükler: B grubu streptokok, serotip, gebelik

B grubu streptokoklar ( BGS, Sreptococcus agalactiae ), yenidoğan ve obstetrik sepsislerinin en sık etkenleridir. Yaşlı ve bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerdeki septisemilerde giderek önemleri artmaktadır. Bu çalışmada 1026 gebeden vajinal ve rektal sürüntü örnekleri alınarak, B grubu streptokok saptanma oranı ve serotip dağılımı araştırılmıştır. Sürüntü örneklerinden gentamisin ve nalidiksik asit içeren Todd-Hewitt buyyona ekim yapılmıştır. BGS tanımı lateks aglütinasyon yöntemiyle yapılmıştır. Gebelerden alınan 100 örnekte BGS saptanmıştır (% 9.74) ve en sık saptanan serotip (%29) Tip Ia olmuştur. Bunu sırasıyla Tip II (%25), ve Tip III (%15) izlemiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim