Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2014, Cilt 44, Sayı 1, Sayfa(lar) 043-046
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Hayvancılıkla Uğraşan Kişilerde İmmunofluoresans Testi (IFA) ile Klamidyoz Antikorlarının Araştırılması
Adile MUZ1, Hasan ÖNGÖR1, Ahmet GÖDEKMERDAN2, Murat KARAHAN3
1Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ
2Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
3Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Sivas
Anahtar Sözcükler: Chlamydia/Chlamydophila spp, immunofluoresans testi (IFA), seropozitiflik

Amaç: Bu çalışmada, hayvancılıkla uğraşan çeşitli gruplardan (kanatlı kesimhane işçileri, kanatlı hayvan bakıcıları, koyun yetiştiricileri ve Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencileri) alınan kan örneklerinde Chlamydia/Chlamydophila spp.'ye karşı oluşan antikorların immuno-fluoresans testi (IFA) ile saptanması amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Çalışma ve kontrol grubundan alınan kan serumunda, C. pneumoniae, C. trachomatis ve C. psittaci'ye karşı oluşan IgG ve IgM antikorları IFA (Cambridge Biomedical Inc., Boston, ABD) yöntemiyle analiz edildi.

Bulgular: Seksen biri çalışma ve 22'si kontrol grubu olmak üzere toplam 103 kan serumunun IFA yöntemiyle incelenmesi sonucunda çalışma grubunda; C. pneumoniae IgG %53, IgM %37; C. trachomatis IgG %15, IgM %41; C. psittaci IgG %15, IgM %26 bulunurken, kontrol grubunda ise C. pneumoniae IgG %18, IgM %4.5; C. trachomatis IgG %4.5 oranlarında antikor pozitifliği saptandı. Buna karşın, kontrol grubunda C. psittaci'ye karşı IgG ve IgM pozitifliği saptanmadı.

Sonuç: Çalışmamızda hayvancılıkla uğraşan insanlarda her üç Chlamydia türüne karşı oluşan antikor oranlarının kontrol grubuna göre oldukça yüksek olduğu görülmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim