Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2014, Cilt 44, Sayı 2, Sayfa(lar) 047-055
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Antibiyotik Kombinasyonları ve Sinerjistik Etkileşimleri
Gülseren AKTAŞ
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Anahtar Sözcükler: Antibiyotik kombinasyonları, bakterilerde direnç, sinerjist etki

Antibiyotikler ilk ortaya çıktığı zamanlarda henüz direnç sorunu yoktu ve bu nedenle tedavilerde başarıyla kullanılmışlardı. Tüm dünyada patojen bakterilerdeki çoğul antibiyotik direnci tedavi zorluklarında önemli artışlara neden olmuştur. Hızla artan antibiyotik direnci ve yeni antimikrobiyal ilaç gelişimindeki yetersizlikten dolayı, mevcut antibiyotiklerin etkisinin devamlılığının sağlanması ve korunması önem kazanmıştır. Böylece, yeni ilaç geliştirme çalışmalarında veya tedavi stratejilerinde antibiyotik direnci ile bir tek ilaçtan ziyade birkaç ilacın birlikte mücadele etmesi gerekmiştir.

Antibiyotik kombinasyon çalışmaları her bir ilacın farklı hedef molekülüne bağlanmasını ve böylece daha geniş etki spektrumu oluşumlarının ortaya çıkarılmasına olanak sağlar. Kombinasyonlarda sinerjist etki; farklı hedefleri farklı yollardan ya da aynı yoldan, aynı hedefi farklı yollardan inhibe ederek meydana gelir. Kombinasyonlar, sinerjist etkisi, ilaç direncinin gelişimini engellemesi, toksik etkiyi azaltması ve geniş antimikrobiyal etki spektrumu gibi farklı üstünlüklere sahiptir.

Antibiyotik direnci, doğada izole edilen pek çok bakteri suşunda bulunur. Günümüzde, antibiyotik direncinin doğadaki mikroorganizmalar arasında yaygın olmasından dolayı, klinik direnç mekanizmalarının çevre mikroorganizmalarında bulunan direnç mekanizmalar ile sıkı bir ilişki içinde olduğu bulgusu giderek artmaktadır.

Bu derlemede, sinerjistik aktivitesi olan antibiyotik kombinasyonları ile ilgili veriler değerlendirilmiştir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim