Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2014, Cilt 44, Sayı 2, Sayfa(lar) 070-074
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Beş Yaşın Altında Akut Gastroenteritli Çocuklarda Rotavirüs ve Enterik Adenovirüs Sıklığının Araştırılması
Barbaros Şahin KARAGÜN1, Hazım Alper GÜRSU2, Özlem KORKMAZ3, İlkay BOZDAĞ4, Mürşit HASBEK4
1Sivas Numune Hastanesi, Pediatrik Hematoloji Kliniği, Sivas
2Sivas Numune Hastanesi, Pediatrik Kardiyoloji Kliniği, Sivas
3Sivas Numune Hastanesi, Pediatrik Endokrinoloji Kliniği, Sivas
Anahtar Sözcükler: Adenovirüs, enfeksiyon, ishal, rotavirüs

Amaç: Akut gastroenteritler çocuklarda morbidite ve mortalitenin önemli nedenlerindendir. Rotavirüs ve enterik adenovirüsler enfeksiyöz gastroenteritlerin en önemli etkenleridir. Sivas Numune Hastanesi pediatri polikliniğine başvuran hastalarda rotavirüs ve adenovirüs antijenlerinin sıklığını retrospektif olarak tarayarak belirlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntemler: Sivas Numune Hastanesi’ne, 01.01.2013-01.01.2014 tarihleri arasında ishal yakınması ile başvuran 2988 olgunun dışkı örneklerine ait kayıtlar retrospektif olarak incelenmiştir. Taze dışkı örneklerinde rotavirüs ve enterik adenovirüs antijenlerinin varlığı immü-nokromatografik test (ABON Biopharm Rota/Adeno, Çin) ile araştırılmıştır.

Bulgular: Dışkı örneklerinin 1082’sinde viral antijenler saptandı. Bu 1082 örneğin %25.9’unda rotavirüs, % 8.4’ünde adenovirüs ve %1.9’unda hem rotavirüs hem de adenovirüs tespit edildi. Viral gastroenterit olguları en sık sonbahar ve kış döneminde görüldü.

Sonuç: Çocuklarda sonbahar ve kış dönemlerinde de viral gastroenteritler görülebilir. Sık görülen viral gastroenterit etkenlerini rutin tanıda tespit edecek tanı sistemleri hastane laboratuvarlarında bulunmalı ve gastrointestinal enfeksiyonların tanısında kullanılmalıdır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim