Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2014, Cilt 44, Sayı 3, Sayfa(lar) 085-090
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Latent Tüberküloz Enfeksiyonu Tanısı
Süheyla SÜRÜCÜOĞLU
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Manisa
Anahtar Sözcükler: İnterferon gama salınım testleri, latent tüberküloz enfeksiyonu, tanı, tüberkülin deri testi

Tüberkülozun etkin kontrolünde aktif tüberküloz hastalığı gelişme riski yüksek kişilerde latent tüberküloz enfeksiyonu tanısı büyük önem taşımaktadır. Günümüzde latent tüberküloz enfeksiyonu tanısında kullanılan altın standart bir yöntem yoktur. Tanıda 100 yıldan beri tüberkülin deri testi ve son 10 yıldır interferon gama salınım testleri kullanılmaktadır. Her iki yöntemin de olumlu ve olumsuz yönleri vardır. Testlerin duyarlılıkları benzer olmakla birlikte, aşılı kişilerde interferon gama salınım testlerinin özgüllükleri Mycobacterium tuberculosis'e özgü olan ve BCG bovis suşunda bulunmayan antijenlerin kullanılması nedeni ile tüberkülin deri testine göre daha yüksektir. Bu makalede latent tüberküloz enfeksiyonu tanısında kullanılan testlerin klinik uygulamaları ve geliştirilmekte olan yeni tanı yöntemleri derlenmiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim