Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2005, Cilt 35, Sayı 2, Sayfa(lar) 091-097
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Streptococcus pneumoniae Kökenlerinde Penisiline Direnç
Şöhret Aydemir, Pınar Şamlıoğlu, Alper Tünger, Feriha Çilli, Mehmet Ali Özinel
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova, İzmir
Anahtar Sözcükler: Streptococcus pneumoniae, penisilin, direnç

Son yirmi yıl içinde penisiline dirençli Streptococcus pneumoniae suşları artan oranlarda bildirilmeye başlanmıştır. Direnç oranları ülkeden ülkeye hatta aynı ülkede bölgeden bölgeye değişiklik göstermektedir. Bu çalışmada S. pneumoniae kökenlerinde yüksek ve orta derece penisilin direnci sıklığının araştırılması amaçlanmıştır. Ocak 2003-Eylül 2004 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bakteriyoloji Laboratuvarı'nda çeşitli klinik örneklerden soyutlanan 155 S. pneumoniae kökeni çalışmaya alınmıştır. Bakterilerin izolasyon ve identifikasyonları konvansiyonel mikrobiyolojik yöntemlerle gerçekleştirilmiştir. Pnömokokların penisilin için Minimal İnhibisyon Konsantrasyon değerlerinin araştırılması amacıyla E-test (AB-Biodisk) yöntemi kullanılmıştır. Araştırılan 155 kökenin 26'sı (%16.8) penisiline dirençli bulunmuştur. Dirençli suşların 24'ü (%15.5) penisiline karşı orta düzeyde (MİK 0.12-1 mg/l), ikisi (%1.3) ise yüksek düzeyde (MİK = 2 mg/l) dirençli olarak saptanmıştır. Sonuçlar bölgemizde pnömokokların etken olarak düşünüldüğü menenjit dışı infeksiyonların ampirik tedavisinde penisilinin yerini koruduğunu göstermektedir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim