Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2014, Cilt 44, Sayı 3, Sayfa(lar) 098-100
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Akut Gastroenteritli Çocuk Hastalarda Rotavirüs Görülme Sıklığı
Arzu İRVEM1, F.Muhterem YÜCEL1, Mustafa YILDIRIM2, Ayten KADANALI2, Behiye DEDE2
1Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Bölümü, İstanbul
2Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Akut gastroenterit, immunokromotografi, rotavirüs

Amaç: Akut gastroenteritler çocuklarda morbidite ve mortalitenin en önemli nedenlerindendir. Rotavirüs tüm dünyada, yenidoğan ve çocuklarda görülen, gastroenteritlerin etiyolojisinde yer alan viral etkenler arasında önemli bir yere sahiptir. Bu çalışma ile Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran çocuk hastalarda, rotavirüse bağlı gastroenterit sıklığının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2012 - Ocak 2013 tarihleri arasında hastanemize ishal yakınması ile başvuran 929 hastanın dışkı örneklerine ait veriler retrospektif olarak araştırılmıştır. Taze dışkı örneklerinde rotavirüs antijenlerinin varlığı, kalitatif immünokromatografik saptama için hızlı görsel bir immünölçüm yöntemi olan rotavirus Rapid test (Biocare Diagnostics Ltd. Çin) ile araştırılmıştır.'

Bulgular: Dışkı örneklerinin 71 (%7.64)'inde rotavirüs antijeni saptadı. Viral antijen pozitif olgular en sık 0-24 ay yaş arası çocuklarda kış ve yaz sezonunda görüldü.

Sonuç: İki yaş altındaki çocuklarda en yaygın gastroenterit etkeni olan rotavirüs her mevsim rutin olarak araştırılmalıdır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim