Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2014, Cilt 44, Sayı 3, Sayfa(lar) 114-117
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Muş Devlet Hastanesi'ne Başvuran Hastalarda Hepatit A Görülme Sıklığı
Ülkü ÜNVER, Zeynel SEVİNÇ, Ayhan ÇİFTÇİ
Muş Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Muş
Anahtar Sözcükler: Muş, Hepatit A, çocuk, erişkin

Amaç: Hepatit A infeksiyonları subklinik seyretmesi nedeniyle az oranda klinik olarak tanımlanabilmektedir. Bu durumda insidansı belirlemenin en güzel yolu farklı coğrafik bölgelerde HAV prevalansını saptamaktır. Biz de bu çalışma ile Muş bölgesinde Hepatit A görülme sıklığını ve HAV seropozitivitesini belirlemeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Ocak-Ekim 2014 tarihleri arasında hastanemize başvuran 0-14 yaş arası 369, 14 yaş üstü 1063 hasta retrospektif olarak incelendi.

Bulgular: Sonuçlar, hastalığın yaş ile ilişkili olarak görülme sıklığı ve ilerleyen yaşlarda kazanılan immunite açısından analiz edildi. On dört yaşta dâhil olmak üzere, sonrasında IgM pozitifliğine hiç rastlanmazken; çocuklarda HAV IgM %20.48 (68/369) pozitif olup, en sık 0-6 (41/68) yaş arasında görüldü. Erişkin grupta IgG %95.86 (1019/1063) pozitifti. Sonuçlar popülasyonun büyük çoğunluğunun çocuk yaşta infeksiyon ile karşılaştığını, HAV infeksiyonlarının bu bölgede yüksek oranda görüldüğünü ve yaş ile beraber HAV seropozitivitesinin arttığını gösterdi.

Tartışma: Özellikle sosyoekonomik düzeyin düşüklüğü, kalabalık aile ortamları, kültürel yaşam alışkanlıkları, kırsal nüfusun kent nüfusundan fazla oluşu, su arıtma sistemlerinin yetersizliği ve atıkların iyi kontrol edilemiyor oluşu Hepatit A enfeksiyonlarını Muş ili için önemli bir sorun haline getirmektedir. Bu nedenle yaşayan halkın bu enfeksiyon hakkında bilgilendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim