Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2005, Cilt 35, Sayı 2, Sayfa(lar) 098-102
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Klinik Örneklerden İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Antibiyotiklere Duyarlılıkları
İhsan Hakkı Çiftçi, Zafer Çetinkaya, Orhan Cem Aktepe, Fadime Arslan, Mustafa Altındiş
Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Afyon
Anahtar Sözcükler: Pseudomonas aeruginosa, antibiyotiklere duyarlılık

Pseudomonas aeruginosa hastalarda ciddi seyirli infeksiyonlara yol açan ve antibiyotik direncinin sorun olduğu bir patojendir. Çalışma, Afyon'da izole edilen P. aeruginosa suşlarının in-vitro antibiyotikleri duyarlılıklarının saptanması amacıyla yapılmıştır.

Çalışmaya, Ocak 2003- Ekim 2004 tarihleri arasında laboratuarımıza gönderilen çeşitli klinik örneklerden izole edilen P. aeruginosa suşları alınmıştır. İdentifikasyon ve antibiyotik duyarlılık testleri MiniAPI cihazında yapılmıştır. Toplam 101 P. aeruginosa suşunun 49'u idrar, 26'sı püy, 12'si balgam, altısı BAL, beşi yara, ikisi kan kültürü, biri de aspirasyon mayi örneklerinden izole edilmiştir. İncelenen suşların, amikasin, meropenem, imipenem, piperasilin ve siprofloksasine duyarlılık oranları sırasıyla %85, %80, %78, %69 ve %65 olarak saptanmıştır.

Böylesi çalışmalar sonucunda elde edilen verilerin, antibiyotiklere duyarlılıkları konusunda yerel yaklaşımları belirlemenin yanı sıra özellikle ampirik tedavi seçimi ve akılcı antibiyotik kullanımında yardımcı olacağı unutulmamalıdır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim