Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2015, Cilt 45, Sayı 4, Sayfa(lar) 165-169
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Bir Üniversite Hastanesinin Bir Yıllık Toxoplasma gondii IgG Avidite Sonuçlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Nurbanu KURNAZ, Efdal OKTAY, Seda TEZCAN ÜLGER, Candan ÖZTÜRK
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mersin
Anahtar Sözcükler: Toksoplazmozis, Toxoplasma gondii, IgG avidite testi

Amaç: Toksoplazmoz zorunlu hücre içi paraziti olan Toxoplasma gondii tarafından oluşturulan bir enfeksiyondur. Genellikle asemptomatik seyretmekle birlikte, immün sistemi baskılanmış kişilerde ve gebelerde yaşamı tehdit eden enfeksiyonlara neden olabilmektedir. Çalışmada, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Laboratuvarı'na toksoplazmoz şüpheli hastalardan gönderilen kan örneklerinde anti-T. gondii IgG, IgM ve IgG avidite test sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma kapsamında, Ekim 2014-Ekim 2015 tarihleri arasında toksoplazmoz şüphesi ile Tıbbi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'na gönderilen kan örneklerinde anti-T. gondii IgG, IgM ve IgG avidite testleri “Enzyme Linked Fluoresan Assay” (ELFA) yöntemiyle çalışıldı.

Bulgular: Anti-T. gondii IgG antikor varlığı test istemi olan hastaların %39.3 (247/628)'ünde, IgM antikor varlığı test istemi olan hastaların %6 (64/1050)'sında pozitif bulundu. Anti-T. gondii IgG avidite testi 159 hastadan istenmiş, bu hastaların 133 (%83.6)'ü yüksek avidite, 15 (%9.4)'i düşük avidite ve 11 (%6.9)'i sınırda avidite indeksi olarak değerlendirilmiştir.

Sonuç: İmmün sistemi baskılanmış kişilerde antikor testlerinin güvenilirliği değişmekle birlikte, IgG avidite testinin tanı koymada yararlı olabileceği düşünülmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim