Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2005, Cilt 35, Sayı 2, Sayfa(lar) 114-118
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Tüberküloz Plörezi Tanısında Mikrobiyolojik Kültür Yöntemlerinin Değeri: 283 Olgunun Analizi
Özgül Kısa1, Ergun Tozkoparan2, Ramazan Gümral1, Ömer Deniz2, Ali Albay1, Orhan Baylan1
1GATAve Askeri Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2GATAve Askeri Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, Ankara
Anahtar Sözcükler: Tüberküloz plörezi, plevral sıvı, tanı, kültür

Bu retrospektif çalışmayı, tüberküloz plörezi (TP) olgularının klinik, bakteriyolojik ve diğer laboratuvar bulgularını değerlendirmek amacıyla gerçekleştirdik. TP tanısı almış, yaş ortalaması 25.1±9.2 olan, 259'u erkek, 24'ü kadın olmak üzere toplam 283 olgu incelendi. Olguların 143 (%50.5)'ü histopatolojik olarak, geriye kalan 140 olgu (%49.5) ise plevra sıvısında adenozin deaminaz (ADA) yüksekliği ve/veya diğer klinik ve radyolojik bulgularla TP tanısı almıştı. Plevral sıvı örneklerinden 41 (%14.5)'i bakteriyolojik yönden pozitifti. Bunların 12'si mikroskobik inceleme, 29'u Löwenstein-Jensen (LJ) kültürü ve 33'ü BACTEC 460 TB sistemi ile pozitif bulundu. Her iki kültür yöntemi ile toplam 39 örnek M.tuberculosis yönünden pozitif bulundu. İki plevral sıvı örneği mikroskobik olarak pozitif bulunmasına rağmen, kültürlerde üreme saptanmadı. Bakteriyolojik olarak pozitif saptanan bu 41 örneğin 18'i histopatolojik yönden negatifti. Böylelikle tanısı patolojik olarak doğrulanmayan olguların %12.8 (18/140)'inde tanı, bakteriyolojik olarak kesinleştirildi. Plevra sıvısının mikroskobik ve kültür incelemesinin, kesin tanı oranını arttırdığı ve bu yüzden histopatolojik ve diğer bakteriyolojik incelemelerle birlikte mutlaka yapılması gerektiği kanısına vardık.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim