Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2005, Cilt 35, Sayı 2, Sayfa(lar) 123-125
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
HCV İnfeksiyonu Tanısında EIA ve PCR Sonuçlarının Karşılaştırılması
Tuncer Özekinci, Selahattin Atmaca, Nezahat Akpolat, Hakan Temiz, Eralp Arıkan
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır
Anahtar Sözcükler: HCV RNA, Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PZR), EIA

Bu çalışmanın amacı, Dicle Üniversitesi Hastanesi Laboratuvarı'na çeşitli kliniklerden gelen anti-HCV'si pozitif ve antiHCV'si negatif olan hastalarda, polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) yöntemi ile Hepatit C virus (HCV) RNA pozitifliğinin araştırılmasıdır. HCV infeksiyonu geçirdiğinden şüphe edilen 255 hastadan alınan serum örnekleri çalışmaya alınmıştır. Hastaların 178 (%69.8)'inde anti-HCV pozitif, 77 (%30.2)'sinde anti-HCV negatif, 123 (%48.3)'ünde HCV RNA pozitif bulunmuştur. HCV RNA pozitif hastaların 108'de anti-HCV pozitif, 15'inde anti-HCV negatiftir. HCV RNA araştırılmasının, anti-HCV pozitif hastalarda olduğu kadar, anti-HCV negatif hastalarda da önemli olduğu görülmüştür. Bu nedenle PCR ile HCVRNA'sının gösterilmesi hem tanı için hem de tedavinin izlenmesi açısından değerli bir yöntemdir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim