Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2005, Cilt 35, Sayı 2, Sayfa(lar) 126-130
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Anti-Nötrofil Sitoplazma Antikor (ANCA) Testi İstenilen Hastaların Serumunda Anti-Midbody Otoantikor Pozitifliği
Zeki Yumuk1, Şeyda Çalışkan1, Sevgi Çelik2, Ayşe Willke3
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastane Merkez Seroloji Laboratuvarı, Kocaeli
3Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve İnfesiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Kocaeli
Anahtar Sözcükler: Anti-midbody, otoantikor, anti-nötrofil sitoplazma antikor

Anti-midbody otoantikoru, yapılan sınırlı sayıdaki çalışma sonucunda %2 oranında sistemik skleroz ve Raynaud sendromlu hastada pozitif bulunmuştur. Anti-midbody antikorun ilişkilendirildiği başka otoimmün hasta grubu literatürde bulunmamaktadır. Anti-nötrofil stoplazma antikorları (ANCA) istenilen hastalarda anti-midbody antikoru %55,4 pozitif bulunmuştur. ANCA istenilen hasta grubunda anti-midbody otoantikorunun araştırılmasının önemli olabileceği düşünülmektedir. Otoantikor testleri otoimmün hastalıkların teşhis ve tedavisinin takibinde önemli yer tutmaktadır. Otoantikorların ve ilişkili olduğu hastalık grubunun bilinmesi ve yeni ilişkilerin ortaya çıkartılmasının tanı ve izlem yönünden hasta sağlığına önemli katkıda bulunabileceği düşünülmektedir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim