Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2005, Cilt 35, Sayı 3, Sayfa(lar) 149-152
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Koagülaz Negatif Stafilokok Suşlarında Biyofilm Oluşumu ve Siprofloksasinin Biyofilm Üzerine Etkisi
Işıl Fidan, Sevgi Yüksel, Feryal Çetin Gürelik
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
Anahtar Sözcükler: Koagülaz negatif stafilokok (KNS), biyofilm, siprofloksasin

Koagülaz negatif stafilokoklar (KNS), tıbbi aletlerle oluşan infeksiyonlarda sık olarak izole edilen mikroorganizmalardır. Çalışmamızda KNS'larda biyofilm oluşumu ve biyofilm oluşumu ile siprofloksasin arasındaki ilişki incelenmiştir. Elde ettiğimiz sonuçlar siprofloksasinin biyofilm oluşumunu önlemede etkili olduğu gösterilmiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim