Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2005, Cilt 35, Sayı 3, Sayfa(lar) 153-158
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Vankomisine Dirençli Enterococcus faecium Kökenlerinde Genotipik ve Fenotipik Özelliklerin Araştırılması
Müzeyyen Mamal Torun1, Serdar M. Altınkum1, Hrisi Bahar1, Sesin Kocagöz2, Pınar Biçer1, Mehmet Demirci1
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Enterococcus faecium, vankomisin direnci, genotip, fenotip, klon

Bu çalışmada İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin yoğun bakım üniteleri başta olmak üzere çeşitli kliniklerinden gönderilen hastaların muayene maddelerinden, bu hastalarla teması olan sağlık personelinden, refakatçılardan ve hastane ortamındaki çevre sürüntü örneklerinden vankomisine dirençli enterokoklar (VRE) araştırılmıştır. Hastalara ait klinik örneklerden 3, kolonizasyon araştırılan gruptan 2 ve çevresel sürüntü örneklerinden 3 adet olmak üzere 8 VRE kökeni izole edilmiştir. Enterococcus faecium olarak tanımlanan bu kökenlerde beta-laktamaz aktivitesi saptanmamıştır. Ampisiline dirençli olan VRE kökenlerinin aynı zamanda yüksek düzey gentamisin, streptomisin ve teikoplanin direncine sahip oldukları görülmüştür. PCR ile Van A tipi dirence sahip oldukları belirlenen bu kökenlerin PFGE ile dört farklı klona ait oldukları saptanmış, kökenler arasında bir ilişki bulunamamıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim