Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2005, Cilt 35, Sayı 3, Sayfa(lar) 159-162
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Laboratuvar Koşullarında Elde Edilen Sefoksitine Dirençli Mutant Bacteroides fragilis Kökenlerinin Diğer Antibiyotiklere Çapraz Direnç Durumlarının Araştırılması
Nurver Ülger (Toprak) 1, Tamer Çoşkun2, Raşit Akdeniz2, İbrahim M. Aydın2, Ahmet Banisi2, Recep Sade2, Güner Söyletir1
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Öğrencileri, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Bacteroides fragilis, sefoksitin, antibiyotik duyarlılık, çapraz direnç

Bu çalışma 2003-2004 eğitim-öğretim yılında, “Klinik Uygulamaya Giriş Programı” çerçevesinde, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri ile yürütülmüştür. Çalışma, öğrencilerin antibiyotiklere direnç gelişimi konusunda bilgilerini arttırmaları ve antibiyotikleri daha akılcı kullanmaları konusunda tutum geliştirmeleri amaçlanarak planlanmıştır. Süpüratif anaerop infeksiyonlardan en sık izole edilen ve normalde kolon florasında bulunan Bacteroides türleri, pek çok antibiyotiğe direnç göstermektedir. Bu çalışmada ikisi farklı hastaların dışkısından izole edilmiş, diğeri ATCC standart kökeni olmak üzere toplam üç Bacteroides fragilis kökeni, subinhibitör konsantrasyonla (256μg/ml) başlayarak ikişer misli artan oranda sefoksitin ile muamele edilmiş, dirençli mutantlar elde edilmiştir. Dışkı izolatlarına ait sefoksitine dirençli mutantların aynı zamanda tetrasikline direnç (64μg/ml) ve piperasiline orta düzeyde direnç (64μg/ml) geliştirdikleri, standart ATCC kökeninden elde edilen mutantın ise klindamisine direnç (8μg/ml) geliştirdiği, piperasilin MİK değerinde dört misli, tetrasiklin MİK değerinde ise sekiz misli artış gösterdiği saptanmıştır. Çalışmamızda öğrenciler, antibiyotiklerin kullanımına bağlı dirençli mutant kökenlerin gelişebileceğini deneysel olarak görmüşler, direnç gelişiminin en az seviyede olması için antibiyotiklerin akılcı kullanılması gerektiğini benimsemişlerdir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim