Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2005, Cilt 35, Sayı 3, Sayfa(lar) 163-166
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Candida Türlerinde Slime Üretiminin Araştırılması
Asuman Birinci, Çiğdem Çekiç Cihan, Kemal Bilgin, Çağatay Acuner, Belma Durupınar
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
Anahtar Sözcükler: Candida, slime

Bu çalışmada değişik klinik örneklerden izole edilen Candida türlerinde önemli virülans faktörlerinden olan slime aktivitesinin in vitro saptanması amaçlanmıştır. Çalışmada çeşitli klinik örneklerden izole edilen 106 maya suşu kullanılmıştır.

Slime faktör varlığı Kongo kırmızılı beyin-kalp infüzyon agar besiyerinde incelenmiş ve slime üretimi varlığı kongo red fenomenine göre değerlendirilmiştir.

Çalışmada, Kongo kırmızılı beyin kalp infüzyon besiyerinde test edilen 77 C. albicans kökeninin 41 (%53,2)'i ve 29 C. albicans dışı maya mantarlarının 10 (%34,5)'u slime oluşumu açısından pozitif bulunmuştur.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim