Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2019, Cilt 49, Sayı 2, Sayfa(lar) 067-073
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Kolistin Dirençli Acinetobacter baumannii Suşlarına Karşı Karvakrol ile Kolistin Kombinasyonunun in vitro Değerlendirilmesi
Elif Odabaş Köse1, Özlem Koyuncu Özyurt2 ID
1Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı, Antalya, Türkiye
2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Acinetobacter baumannii, karvakrol, kolistin

Amaç: Günümüzde birçok araştırıcı dirençli bakteri sorununun üstesinden gelmek amacıyla antimikrobiyal aktiviteye sahip bitki kaynaklı etken maddeler üzerine çalışmaktadır. Bu çalışmada kolistin dirençli Acinetobacter baumannii suşlarına karşı karvakrol ile kolistin kombinasyonunun aktivitesi değerlendirilmiştir.

Yöntem: Sekiz adet A. baumannii suşu üzerine karvakrol ve kolistinin antimikrobiyal aktivitelerini saptamak amacıyla sıvı mikrodilüsyon testi yapılarak Minimum İnhibisyon Konsantrasyonları belirlenmiştir. Kolistin ve karvakrolün kombinasyon aktiviteleri ise Dama Tahtası (Checkerboard) Sinerji Testi ile çalışılmıştır.

Bulgular: Çalışmada, test edilen sekiz adet A. baumannii suşuna karşı karvakrolün antimikrobiyal aktivitesi 64-128 μg/ml MİK değerleri aralığında saptanmıştır. Kolistin ve karvakrolün kombinasyon aktivitesi sonucunda ise sekiz suşun beşinde sinerjistik etki saptanmıştır. İki suşta 0.5, diğer iki suşta 0.375 ve bir suşta ise 0.25 FİKİ değerleri elde edilmiştir. Diğer üç A. baumannii suşunda ise 1, 0.625 ve 0.53 FİKİ değerleri ile aditif etki tespit edilmiştir.

Tartışma: Elde ettiğimiz sonuçlara göre, karvakrol A. baumannii suşlarına karşı antibakteriyel aktivite göstermiştir. Kolistin ile kombin edildiğinde sekiz suşun beşinde sinerjistik etki üçünde ise aditif etki saptanmıştır. Yani karvakrol kolistinin antibakteriyel aktivitesinde artışa neden olarak kolistin direncinin düşmesini sağlamıştır.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim