Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2019, Cilt 49, Sayı 2, Sayfa(lar) 092-097
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Laboratuvarı’nda Anti-Toxoplasma gondii IgG, IgM ve IgG Avidite Sonuçlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi
Hatice Yazısız1, Gözde Öngüt1, Feryal Öztürk Eryiğit2, Betil Özhak1, Dilara Öğünç1, İmran Sağlık3, Dilek Çolak1
1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
2Sağlık Bakanlığı, Isparta Şehir Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, Isparta, Türkiye
3Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bursa, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Toxoplasma gondii, anti-Toxoplasma gondii IgG avidite, toksoplazmoz

Amaç: Toksoplazmoz, protozoon bir parazit olan Toxoplasma gondii’nin neden olduğu ve tüm dünyada dağılım gösteren bir enfeksiyondur. T. gondii ender olarak belirlenebildiği için Toxoplasma’ya özgü antikorların araştırıldığı serolojik testler tanıda kullanılmaktadır. Çalışmada, laboratuvara bir yıllık sürede gönderilen hasta örneklerinden elde edilen anti-T. gondii IgG, anti-T. gondii IgM ve T. gondii IgG avidite testi sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Toplam 4089 serum örneğinde Anti-T. gondii IgG, 3138 serum örneğinde Anti-T. gondii IgM antikorları ve 90 hastaya ait T. gondii IgG avidite sonuçları değerlendirilmiştir.

Bulgular: Anti-T. gondii IgG araştırılan 4089 serum örneğinden 1.216’sı (%29.7) pozitif ve 39’u (%1.0) ara değer olarak saptanmıştır. Üç bin yüz otuz sekiz serum örneğinde anti-T. gondii IgM araştırılmış olup, 80’i (%2.5) pozitif, 11’i (%0.4) ara değer bulunmuştur. Anti-T. gondii IgG pozitif ve Anti-T. gondii IgM pozitif/ara değer olan hasta örneklerinin %57.1’inde yüksek avidite, %14.3’ünde ara değer, %28.6’sında düşük avidite saptanmıştır.

Tartışma: Çalışmada, kadınlarda seropozifliğin düşük (%29) olduğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, özellikle doğurganlık yaş grubunda olan kadınların toksoplazmoz serolojisi açısından taranmasının önemli olduğu düşünülmüştür.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim