Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2005, Cilt 35, Sayı 3, Sayfa(lar) 178-182
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Klinik ve Pre-Klinik Hastane Personelinde Metisiline Dirençli Staphylococcus aureus Burun Taşıyıcılığı Oranları
Semra Kurutepe, Hörü Gazi, Süheyla Sürücüoğlu, Erdinç Aktaş, Beril Özbakkaloğlu
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Manisa
Anahtar Sözcükler: Metisilin dirençli Staphylococcus aureus, burun taşıyıcılığı, hastane personeli

Metisiline dirençli Staphylococcus aureus (MRSA) nozokomiyal infeksiyonlardaki en önemli mikroroganizmalardan biri olup, burun taşıyıcılığı MRSA infeksiyonlarının gelişiminde majör risk faktörlerinden biridir. Bu çalışmada, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde toplam 483 hastane personelinin MRSA burun taşıyıcılığı araştırılmıştır. MRSA burun taşıyıcılığı 28 (%5.8) personelde saptanmıştır. Klinik ve pre-klinik birimlere göre MRSA taşıyıcılığı sırasıyla %6.8 ve %1.2 bulunmuştur. MRSA taşıyıcılığı hastane personelinin mesleklerine göre bakıldığında doktorlarda, hemşirelerde ve yardımcı personelde sırasıyla %6.3, % 6.7 and %9.1 oranlarında saptanırken pre-klinik alanda çalışan laboratuvar teknisyenlerinde ve tıbbi olmayan personelde bulunmamıştır (p<0.05).

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim