Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2020, Cilt 50, Sayı 1, Sayfa(lar) 044-048
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Klinik Örneklerden İzole Edilen Stenotrophomonas maltophilia Suşlarının Antimikrobiyal Direnci Açısından İncelenmesi
Melike Orkide Taşçılar, Zafer Habip, Tuncer Özekinci, Mücahide Esra Koçoğlu
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul
Anahtar Sözcükler: Stenotrophomonas maltophilia, antimikrobiyal direnç, Kirby-Bauer, E-test

Amaç: Stenotrophomonas maltophilia son yıllarda daha sık izole edilen, nozokomiyal bir enfeksiyon etkenidir. Antimikrobiyal ajanların büyük çoğunluğuna karşı içsel dirence sahip olması nedeniyle tedavisi oldukça zordur. Bu çalışma, çeşitli klinik örneklerden izole edilen S. maltophilia suşlarında antimikrobiyal direnç yüzdelerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Çalışmamıza laboratuvarımıza 1 Ocak 2017-31 Aralık 2018 tarihleri arasında servislerden gönderilen tüm kültür örnekleri dâhil edilmiştir. Patojen olarak değerlendirilen suşların 105?i, Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization Time of Flight MassSpectrometry (MALDI-TOF MS, bioMérieux, Fransa) cihazı ile S. maltophilia olarak tanımlanmıştır. Trimetoprim-sülfametoksazol için antibiyotik duyarlılık testleri Vitek 2 compact (bioMérieux, Fransa) cihazı ve Kirby-Bauer yöntemi ile paralel çalışılmış, ?The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing? (EUCAST) kriterleri doğrultusunda çalışılıp değerlendirilmiştir. Levofloksasin ve seftazidim için antibiyotik duyarlılıkları için antibiyotik gradient test (E-test, bioMérieux, Fransa) ve CLSI standartlarına göre çalışılmış ve değerlendirilmiştir.

Bulgular: 41 trakeal aspirat, 16 kan, 14 idrar, 12 balgam, 7 yara, 6 bronkoalveolar lavaj, beş aspirat, iki doku ve ikisi safra sıvısı örneklerinden izole edilen toplam 105 adet S. maltophilia izolatı çalışılmıştır. Tüm suşların %12.6?sı trimetoprim-sülfametoksazol dirençli bulunmuştur. Alternatif antibiyotikler olan levofloksasin ve seftazidim için direnç oranları sırasıyla %14.5 ve %65.9?dur.

Sonuç: S. maltophilia enfeksiyonlarında levofloksasin, trimetoprim-sülfametoksazol?e iyi bir alternatif gibi görünmektedir. Antimikrobiyal direnç oranları değişiklik gösterebileceği için her hastane kendi antimikrobiyal direnç oranlarını takip etmeli, ampirik tedavi politikası her hastanenin kendi direnç durumuna göre belirlenmelidir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim