Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2020, Cilt 50, Sayı 2, Sayfa(lar) 063-069
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Demodex spp. Prevalansı ve Risk Faktörleri
Ülfet Çetinkaya1, Müge Oğuzkaya Artan1, Zeynep Baykan2
1Erciyes Üniversitesi, Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Kayseri, Türkiye
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Demodex, selefon bant yöntemi, standart yüzeyel deri biyopsisi

Amaç: Demodicosis, Demodex akarlarının neden olduğu dünyanın her yerinde görülebilen bir hastalıktır. Bu çalışmada, sağlıklı bireylerde Demodex cinsi parazitlerin prevalansının ve risk faktörlerinin araştırılması amaçlandı.

Yöntem: Çalışmaya, Erciyes Üniversitesi Halil Bayraktar Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı?nda eğitim gören 92 öğrenci katıldı. Çalışmaya katılan öğrencilere 22 sorudan oluşan bir anket uygulandı. Sonrasında öğrencilerin yüzünden dört farklı bölgeden (sağ ve sol yanak, alın ve çene), iki farklı yöntemle selefon bant yöntemi ve standart yüzeyel deri biyopsisi ile örnek alındı ve alınan örnekler ışık mikroskobunda 10?luk ve 40?lık objektifte incelendi.

Bulgular: Doksan iki öğrencinin 33?ünde (%35.9) Demodex folliculorum belirlenirken, Demodex brevis?e rastlanılmadı. Standart yüzeysel deri biyopsisinde D. folliculorum pozitif bulunan öğrencilerin yalnızca %30.3?ünde selefon bant yöntemi ile de pozitiflik belirlendi. Pozitif öğrencilerin %48.5?inde tek bölgede, %42.4?ünde iki farklı bölgede, %6.1?inde üç farklı bölgede ve %3?ünde dört farklı bölgede parazit belirlendi. Yüz temizleme ürünlerini kullananlarda istatistiksel olarak anlamlı bir şekilde pozitiflik oranının düşük olduğu belirlendi (p<0.05).

Sonuç: Çalışmaya dâhil edilen tıbbi laboratuvar teknikleri programı öğrencilerinde D. folliculorum yaygınlığı %35.9 olarak belirlendi. Bu çalışmada Demodex spp. tanısında selefon bant yönteminin duyarlılığının düşük olduğu, ayrıca yüz temizleme ürünlerinin kullanımı ile parazit sıklığının azaldığı gösterildi.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim