Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2005, Cilt 35, Sayı 3, Sayfa(lar) 189-194
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları
Duygu Dağlar, Hadiye Demirbakan, Çiğdem Yıldırım, Feryal Öztürk, Ayla Özcan, Nevgün Sipen, Dilara Öğünç, Dilek Çolak
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Antalya
Anahtar Sözcükler: İdrar kültürü, antibiyotiklere duyarlılık

Bu çalışmada, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Merkez Laboratuvarı Mikrobiyoloji Birimi'ne Ocak 2003 ile Aralık 2003 tarihleri arasında gönderilen idrar örneklerinden izole edilen bakteriler ve antibiyotiklere duyarlılık özelliklerinin retrospektif olarak incelenmesi amaçlanmıştır.

Laboratuvara bir yıllık sürede gelen 37767 idrar örneklerinden, 3171'inde (%84) üreme saptanmıştır. Üreyen bakterilerin 2692'si (%84.9) Gram negatif, 479'u (%15.1) Gram pozitif bakterilerdir. En sık izole edilen Gram negatif bakteriler sıklık sırasına göre %45.1 Escherichia coli, %17.7 Klebsiella sp. ve %8.6 Pseudomonas sp. iken Gram pozitif bakteriler sırası ile %10.9 Enterococcus sp., %1.8 Staphylococcus aureus, %1.7 Streptococcus agalactiae olarak bulunmuştur. En sık izole edilen E. coli ve Klebsiella sp. izolatları için en etkili antibiyotiklerin karbapenemler ve amikasin; Pseudomonas sp. izolatları için piperasilin-tazobaktam ve meropenem; Enterococcus sp. izolatları için ise glikopeptidler ve nitrofurantoin olduğu bulunmuştur. Üriner sistem infeksiyonlarına neden olan bakterilerin tanımlanmasının, antibiyotiklere duyarlılık ve direnç özelliklerinin belirlenmesinin, merkezlerin antibiyotik kullanım politikalarının şekillenmesine yardımcı olacağı için önemli ve gerekli olduğu düşünülmektedir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim