Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2020, Cilt 50, Sayı 3, Sayfa(lar) 156-163
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Streptomisinin Klebsiella aerogenes?de Spontan Mutasyonların Hızı ve Moleküler Spektrumuna Etkisinin İn Vitro Değerlendirilmesi
Sibel Küçükyıldırım
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoloji Anabilim Dalı, Ankara
Anahtar Sözcükler: Antibiyotik direnci, Klebsiella aerogenes, streptomisin, mutasyon hızı, mutasyon spektrumu, mutasyon biriktirme

Amaç: Hastalık etkeni bakterilerin antibiyotiklere karşı direnç kazanması önemli bir halk sağlığı sorunudur. Ancak, antibiyotiklere maruz kalmanın bakterilerde özellikle uzun dönemde neden olduğu etkiler ve bu durumun antibiyotik dirençliliğinin kazanılmasındaki rolü üzerine bilgilerimiz halen sınırlıdır. Her ne kadar, antibiyotik kullanımının bakterilerde mutasyon hızını arttırdığı biliniyor olsa da, spontan mutasyonların spektrumu ve antibiyotik dirençliliğini arttırıcı etkisi kesin değildir.

Yöntem: Bu çalışmada, uzun dönemli düşük dozda streptomisin uygulamasının Klebsiella aerogenes?de spontan mutasyon hızı ve spektrumuna etkisini araştırmak amacıyla mutasyon biriktirme ve yeni nesil tüm genom dizileme teknikleri kullanılmıştır.

Bulgular: Elde edilen sonuçlar, streptomisin antibiyotiğinin Klebsiella aerogenes bakterisinde mutasyon hızını arttırdığını doğrulamaktadır.

Sonuç: Bu çalışma ile antibiyotiklerin bakterilere yalnızca antibiyotiğin hedefi olma ya da olmama yönünde bir seçilimsel zorluk yaratmadığı aynı zamanda bakteri için yararlı olacak mutasyonların hızını arttırarak da bakterilerin adaptasyonunu hızlandırdığı ortaya konulmuştur.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim