Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2020, Cilt 50, Sayı 4, Sayfa(lar) 218-224
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Obezite ve Bakteriyel Vajinoz İlişkisinin Mikrobiyolojik Yöntemler ve Antropometrik Ölçümler Kullanılarak Araştırılması
Zuhal Bulut1, Deniz Gazel1, Evrim Koç2
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep, Türkiye
2Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Gaziantep, Türkiye
Anahtar Sözcükler: Bakteriyel vajinoz, obezite, beden kütle indeksi

Amaç: Bakteriyel vajinoz için Nugent skorlaması altın standart kabul edilmektedir. Son yıllarda bakteriyel vajinoz ile obezite arasında ilişki olabileceği raporlanmıştır. Bu çalışmada, Nugent skoru ve beden kütle indeksi (BKİ) kullanılarak bakteriyel vajinozun obezite ile ilişkisini araştırmak amaçlanmıştır.

Yöntem: İlimizdeki devlet hastanesi kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine 1 Mayıs - 1 Kasım 2019 tarihleri arasında vajinal akıntı/kaşıntı yakınması ile başvuran doğurganlık çağındaki 106 cinsel aktif hasta çalışmaya dâhil edilmiştir. Gebeler, kanamalılar, önceki üç hafta boyunca kontraseptif/antibiyotik/vajinal ilaç kullananlar, kronik hastalığı olanlar ve son iki günde cinsel ilişkide bulunanlar çalışma dışı bırakılmıştır. Hastaların diyetisyen tarafından antropometrik ölçüleri yapılmış ve BKİ’leri hesaplanmıştır. Akabinde, jinekoloji uzmanı tarafından vajinal sürüntü alınıp lama yayılmıştır. Gram boyama sonrasında, Nugent skorlaması yapılmıştır.

Bulgular: Nugent skoruna göre, hastalar bakteriyel vajinoz, ara değer flora ve normal flora olarak sınıflanmıştır. BKİ kullanılarak ise obez (%36.8), fazla kilolu (%34.9), normal (%28.3) olarak sınıflandırılmıştır. Nugent skorlama yöntemiyle 106 hastanın 33’ünün (%31.1) ara değer flora, 45’inin (%42.5) bakteriyel vajinoz, 28’inin (%26.4) de normal floraya sahip olduğu saptanmıştır. BKİ ile bakteriyel vajinoz arasında anlamlı bir ilişki olmadığı belirlenmiştir.

Sonuç: Çalışmamızda, beden kütle indeksi ve bakteriyel vajinoz arasında arasında anlamlı bir ilişki olmadığını saptadık. Literatürde bakteriyel vajinoz ve beden kütle indeksi arasındaki ilişkinin incelendiği sınırlı sayıdaki araştırmaların sonuçları birbirleriyle çelişmektedir. Bu nedenle yapmış olduğumuz çalışmanın bu konudaki açığı kapatmaya yardımcı olduğunu düşünmekteyiz.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim