Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2005, Cilt 35, Sayı 4, Sayfa(lar) 248-255
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Değişik Bordetella bronchiseptica Suşlarında Virulans Faktörleri ve İmmünojenik Özellikler
Özlem Büyüktanır1, Mehmet Akan2, Erkan Özcengiz1
1Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi, Aşı-Serum Üretim ve Araştırma Bölümü, Ankara
2Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
Anahtar Sözcükler: Bordetella, virulans, immünojenite

Değişik Bordetella bronchiseptica suşlarında virulans faktörleri ve bazı antijenlerin sentezlenme durumları ile suşların immünolojik özelliklerinin araştırıldığı bu çalışmada, patojenitede önemli derecede rolleri olan filamentöz hemaglütinin (FHA), adenilat siklaz hemolizin (AC-Hly), pertaktin, fimbriya (FimD), 36 kDa protein ve fimbriya komponentlerinin B. Bronchiseptica suşlarında değişik oranlarda sentezlendiği gözlenmiştir. Adenilat siklaz-hemolizin sentezinin suşlarının tamamında yüksek değerlerde (9.2-17.8 AC ünitesi) görülmesi ve üremenin erken döneminde başlaması, bu komponentin B. Bronchiseptica suşlarının farelerde görülen güçlü letal etkisi ile birinci derecede ilgili olduğunu göstermiştir. Değişik B. bronchiseptica suşlarına ait tam hücre aşıları ile bağışıklanan farelerde yüksek titrede ve çapraz reaksiyon veren aglutinin düzeyi oluştuğu görülmüştür. Bununla uyumlu olarak, bağışık farelerin peritoniçi patojen bakteri uygulamasına karşı iyi düzeyde (%80-100) korunduğu gözlenmiştir. Bununla beraber, genel olarak B. bronchiseptica suşları arasında koruyucu bağışık yanıt oluşturma yönünden yeterli bir çapraz reaksiyon görülmesine karşın, suşlar arasında önemli derecede antijenik farklılıklar bulunduğu belirlenmiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim