Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2005, Cilt 35, Sayı 4, Sayfa(lar) 260-267
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
İnsan Amniyon Sıvısının Antimikrobiyal Aktivitesi (2)
Ahmet Akın1, Betül Seyrekbasan2
1Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi, Ankara
Anahtar Sözcükler: Amniyon sıvısı, antimikrobiyal aktivite

Bu çalışmada, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'nda vajinal doğum veya sezaryen ile doğum yapan kadınlardan alınan 52 adet amniyon sıvısının antimikrobiyal aktivitesi araştırılmıştır.

Test edilen mikroorganizmalara karşı kontrol ve amniyon sıvısı örneklerinin 10 cfu/ml ve 100 cfu/ml için inkübasyon süresi boyunca elde edilen zon çaplarına göre 0., 4., 8 ve 24.saatlerdeki ortalama mikroorganizma sayıları Tablo 1, 2, 3 ve 4'te, inkübasyon süreleri boyunca üremeleri ise 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 nolu grafiklerde gösterilmiştir.

Amniyon sıvısı örnekleri oluşturduğu zon çaplarına göre, kontrol grubu ile kıyaslanmış ve zon aralığı genişledikçe antimikrobiyal etkinin arttığı görülmüştür. Ayrıca incelenen amniyon sıvısı örnekleri ve kontrol grupları üzerine test mikroorganizmalarının 10 cfu/ml ve 100 cfu/ml konsantrasyonları kıyaslandığında, 10 cfu/ml konsantrasyonda, 100 cfu/ml konsantrasyonuna göre inkübasyon süresi boyunca üreyen mikroorganizma sayısının daha düşük olduğu gözlenmiştir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim