Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2022, Cilt 52, Sayı 4, Sayfa(lar) 274-280
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
COVID-19 Nedeniyle Yatan Hastalarda Eşik Döngü Değerlerinin Laboratuvar Parametreleriyle Karşılaştırılması
Gülseren Samancı Aktar
Diyarbakır SBÜ Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Diyarbakır, Türkiye
Anahtar Sözcükler: COVID-19, Real-time polimeraz zincir reaksiyonu, Ct değeri

Amaç: COVID-19 (SARS-CoV-2) tüm dünyada büyük bir sorun olarak etkisini sürdürmektedir. Bu çalışmada, Covid servis ve yoğun bakım hastalarında RT-PCR ile belirlenen eşik döngü sayısının (cycle threshold, Ct) lökosit (WBC), nötrofil (NEU), lenfosit (LYM), eozinofil (EOS), eritrosit (RBC), trombosit (PLT), D-dimer, ferritin, C-reaktif protein (CRP), laktat dehidrogenaz (LDH) ve prokalsitonin ile ilişkisinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Çalışmaya toplam 354 kişi dâhil edildi, bu kişiler servis ve yoğun bakımda yatan hastalardı. Ct≤24 ve Ct değeri >24 olan hastaların hastaneye yatış anında laboratuvar testlerinde anlamlı fark olup olmadığı ve ayrıca Ct≤24 olan hastalar ve Ct>24 olan hastalarda hastaneye yatış anında ve yedi gün sonraki laboratuvar testleri arasında anlamlı fark olupolmadığı değerlendirilmiştir.

Bulgular: Ct≤24 ve Ct>24 olan hastaların hastaneye yatış anında alınan testlerinin karşılaştırılması sonucu, yalnızca WBC yüksekliği istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Ct≤24 olan hastalarda, hastaneye yatış zamanı ile yedi günlük yatış sonrası arasında WBC, EOS, RBC, PLT, D-dimer, CRP ve LDH seviyelerinde anlamlı bir fark olduğunu gösterdi. Ct>24 olan hastalarda bu fark WBC, LYM, EOS, RBC, PLT, D-dimer, ferritin ve CRP düzeylerindeydi.

Sonuç: Bu sonuçlara göre, Ct değerlerinin hasta kliniğini yansıtması açısından yararlı olmadığı söylenebilir.


[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim