Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim  
2005, Cilt 35, Sayı 4, Sayfa(lar) 284-290
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Pnömokoklarda Makrolid ve Florokinolonlara Direnç
Ayşen Bayram, M. Esra Koçoğlu, Fahriye Ekşi, İclal Balcı
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep
Anahtar Sözcükler: Streptococcus pneumoniae, penisilin, makrolid, florokinolon, antimikrobiyal direnç

Bu çalışmada, Ocak 2004-Ocak 2005 tarihleri arasında erişkin toplum kökenli pnömoni hastalarına ait alt solunum yolu örneklerinden soyutlanan Streptococcus pneumoniae izolatlarının çeşitli antimikrobiyal maddelere duyarlılıkları incelenmiştir. Yüzdört adet pnömokok klasik yöntemlerle tanımlandıktan sonra, penisilin ile birlikte üç makrolid ve dört florokinolona olan duyarlılıkları disk difüzyon testi ile değerlendirilmiştir. Alt solunum yollarından izole edilen 104 S. pneumoniae suşunun %23'ü penisiline, %25'i eritromisine, %29'u azitromisine, %23'ü klaritromisine dirençli bulunmuştur. Florokinolon grubu antibiyotiklerden ofloksasine %5.8, siprofloksasine %6.7 oranlarında direnç geliştiği, levofloksasin ve moksifloksasine tüm suşların duyarlı oldukları saptanmıştır. Penisiline dirençli suşların çoğalması ile birlikte pnömokoksik pnömoni tedavisinde sıkça kullanılmaya başlanan makrolid ajanlara direnç giderek artmaktadır. Bununla birlikte, florokinolonlar pnömokok infeksiyonlarında in vitro olarak etkinliklerini korumaktadır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Telif Hakkı Devir Formu | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | Etik Politikalar | İletişim